Les estacions de ràdio van ser fonamentals durant la Guerra Civil. La seva comunicació ràpida i fàcil per enviar i rebre informació va servir tant per passar butlletins d’informació del front com per a la defensa passiva a la rereguarda.
Amb l’objectiu de crear una comunicació constant a Catalunya es va crear una gran xarxa de comunicacions radiotelegràfiques que connectaven diferents punts, amb emissores mòbils o fixes, amb l’emissora central ubicada a Barcelona. A Girona se’n van instal·lar 4 estacions de ràdio emissores/receptores fixes i un total d’unes 8 emissores mòbils.

Aquests equips de ràdio consistien en un conjunt de motxilles transportables integrades per un emissor i receptor superheterodini, un altaveu de control, un micròfon amb auricular, un sistema d’antena portàtil i una unitat para la transmissió de telegrafia. L’estació de ràdio podia ser alimentada per una bateria de 6V o connectada a l’enllumenat.
Per al servei d’aquests aparells calia un tècnic especialitzat en telecomunicacions i un tècnic responsable encarregat en la inspecció i l’instal·lació dels aparells.

Estacions de Ràdio Barcelona/Girona (@Laselva1936)

A la província de Girona es va crear una triangulació de ràdio que connectava poblacions de la costa amb la ciutat de Girona, que alhora es connectava directament amb Barcelona.
A la comarca de La Selva se’n van instal·lar dues estacions de ràdio fixes, una d’elles era la de Blanes connectada directament en triangulació amb Girona, Palamós i Barcelona. La seva funció era avisar de qualsevol moviment enemic, ja fos per l’aire com per mar. L’altra estació de ràdio estava instal·lada a Santa Coloma de Farners i estava connectada amb Girona i Barcelona.