L’insignia de Catalunya va ser creada pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Aquesta insígnia va ser entregada als soldats catalans que marxaven fora de Catalunya per a combatre el feixisme a diferents fronts d’espanya.

Document: La Publicitat 27/7/1937 (Biblioteca de Catalunya)

«El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, atent sempre a les necessitats espirituals dels combatents catalans, que estan en lluita contra el Feix, i considerant que cal que les quatre barres es trobin per tot allà on hi hagi catalans facilita una ensenya amb l’escut de Catalunya. Les primeres ensenyes (30.000), foren lliurades ja, a petició d’ells mateixos, als nostres compatriotes que combaten al front de Madrid.
Combatents catalans: En anar a lluitar, cal fer-ho en nom de Catalunya; en anar a lluitar, cal fer-ho pensant en Catalunya. Res més adient que l’ensenya que el Comissariat de Propaganda gratuitament us lliurarà.»