Fa uns mesos vam poder col·laborar amb l’empresa GRIEGC, inventariant les Trinxeres de Tossa de Mar. Un conjunt de 4 trinxeres, una d’elles totalment desconeguda.
Inventariar els vestigis és un paper fonamental per a poder protegir-los, estudiar-los i documentar-los. Gràcies a l’Ajuntament de Tossa de Mar per posar en valor el patrimoni i la memòria.
Esperem que això només sigui un primer pas i no quedi en un simple inventari.

Trinxera posició Num 2. (@laselva1936)